Η Apple τώρα τελευταία συνηθίζει να φτιάχνει καινούριες κατηγορίες στο App Store για να διαφημίσει συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών. Αυτή την φορά μιλάμε για δύο καινούριες κατηγορίες:

Thanks, iSpazio


One thought on “New “Augmented Reality” App Store Section

  1. <span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">New “Augmented Reality” App Store Section:
    Η Apple τώρα τελευταία συνηθήζει να φτιάχνει καινούριες κατηγορίες στο… http://bit.ly/cYZQ44</span></span&gt;

Comments are closed.