9 λεπτά video demo του Samsung Galaxy Tab

Η Samsung δημοσίευσε ένα video 9 λεπτών με το καινούριο της Samsung Galaxy Tab.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tAbsmHMAhrQ&feature=player_embedded[/youtube]

This is the first official hands-on video that contains a demonstration of every key feature and benefit of the Samsung Galaxy Tab. It also contains information of the most frequently asked features from social networking sites.

Most importantly, it highlights the value proposition of the Galaxy Tab: Advanced Media, Productivity and Communication, and On the Go.

This video doesn’t contain any graphic effects.

via iClarified