Ο Ξεφτέρης παίζει με τα Γράμματα, προηγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρά παιδιά

[appscreens 509161169] Ένα προηγμένο δίγλωσσο (ελληνικά – αγγλικά) εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων που απευθύνεται σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας και Α’ Δημοτικού

Read more