Η Apple αναβάθμισε το iWork για Mac, iOS και iCloud

iwork for icloud mac and ios updated greekiphone

Από νωρίς το απόγευμα, όταν το 9to5Mac δημοσίευσε ότι η Apple έχει αρχίσει τις αλλαγές για το iWork for iCloud είδαμε ότι μετά την κυκλοφορία του Office για iPad η Apple δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

Αντίθετα φαίνεται ότι οι αλλαγές του iWork ξεκίνησαν μετά από την κυκλοφορία του Office στο App Store και σήμερα δόθηκαν όλα τα νέα updates στους χρήστες. Οι εφαρμογές για iOS: Pages, Numbers και Keynote αναβαθμίστηκαν πριν λίγο με μια νέα δυνατότητα read-only για τα αρχεία, αρκετές βελτιώσεις και bugfixes.

Μαζί με τις εφαρμογές για το iOS έγινε αναβάθμιση και στις εφαρμογές του iWork για Mac. Η κάθε εφαρμογή έχει αρκετές αλλαγές και το changelog για την κάθε μία μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια μαζί με το αντίστοιχο Download link.

[app 361309726]

What’s New in Version 2.2

 • New “view only” setting lets you share documents you want others to view but not edit
 • Search documents by name
 • Inline images and shapes in table cells are preserved on import
 • Better placement of inserted and pasted objects
 • New Arabic and Hebrew templates
 • Improved support for bi-directional text
 • Word count for Hebrew
 • Improved ePub export
 • Control the z-order of bubble chart labels
 • Usability improvements

[app 361304891]

What’s New in Version 2.2

 • New “view only” setting lets you share spreadsheets you want others to view but not edit
 • Search spreadsheets by name
 • Progress indicator for calculations
 • Control the z-order of bubble chart labels
 • Faster CSV import
 • Improved Microsoft Excel compatibility
 • Usability improvements

[app 361285480]

What’s New in Version 2.1

 • Use the new remote feature to control slideshows on other devices
 • New transitions including Droplet and Grid
 • Enhanced presenter display options
 • Share password-protected documents via iCloud link
 • Create charts with date, time, and duration values
 • Custom number formats in charts are preserved on import of Keynote ’09 and Microsoft PowerPoint presentations
 • Improved compatibility with Microsoft PowerPoint 2013 presentations
 • Bug fixes and stability improvements

[app 409201541]

What’s New in Version 5.2

 • New “view only” setting lets you share documents you want others to view but not edit
 • Delete, duplicate and reorder sections using the page navigator
 • Inline images and shapes in table cells are preserved on import
 • Copy-paste style improvements
 • Better placement of inserted and pasted objects
 • Improved Instant Alpha image editing
 • Media Browser improvements, including search
 • Improved AppleScript support
 • New Arabic and Hebrew templates
 • Improved support for bi-directional text
 • Word count for Hebrew
 • Create custom data formats
 • Control the z-order of bubble chart labels
 • Show rulers as a percentage of document size
 • Improved text box behaviour
 • Improved EndNote support, including citations in footnotes
 • Improved ePub export
 • Usability improvements

[app 409203825]

What’s New in Version 3.2

 • New “view only” setting lets you share spreadsheets you want others to view but not edit
 • Set margins in print setup
 • Create headers and footers in print setup
 • New printing options: page numbering, page ordering and zoom
 • Create custom data formats
 • Create custom table styles
 • Drag and drop a CSV file directly into a sheet
 • Automatically update an existing table by dragging in a CSV file
 • Control the z-order of bubble chart labels
 • Cell-based import feedback
 • Improved text box behaviour
 • Media Browser improvements, including search
 • Improved Instant Alpha image editing
 • Improved Microsoft Excel compatibility
 • Improved AppleScript support
 • Usability improvements

[app 409183694]

What’s New in Version 6.2

 • New “view only” setting lets you share presentations you want others to view but not edit
 • Improved Presenter Display layouts and labels
 • New transitions and builds: Object Revolve, Drift and Scale, and Skid
 • Improved Magic Move including text morphing
 • Apply motion blur to animations
 • Show rulers as a percentage of document size
 • Improved Instant Alpha image editing
 • Media Browser improvements, including search
 • Directly specify start and end points of movies
 • Create custom data formats
 • Export to PPTX format
 • Improved AppleScript support
 • Control the z-order of bubble chart labels
 • Support for animated GIFs
 • Detailed presentation import feedback
 • Improved animation performance
 • Improved bi-directional support: switch direction for text, lists and tables
 • Allow objects on slide to layer with master
 • Improved text box behaviour
 • Usability improvements

One thought on “Η Apple αναβάθμισε το iWork για Mac, iOS και iCloud

Comments are closed.