Η Apple ανακοίνωσε τα καινούρια Mac mini

Screen Shot 2012 10 23 at 8 27 26 PM

Η Apple ανακοίνωσε τα καινούρια Mac mini. Τα χαρακτηριστικά άλλαξαν σε φυσιολογικά επίπεδα σύμφωνα με τους καιρούς και πλέον έχουμε τετραπύρηνο Mac mini. Αναλυτικότερα :

  • 2.5 GHz (dual-core), 4GB RAM, 500GB σκληρό δίσκο
  • 2.3 GHz (quad-core), 4GB RAM, 1TB σκληρό δ΄σικο
  • Server : 2.3 GHz(quad-core) 4GB RAM, 2ΤΒ σκληρό δίσκο

Οι τιμές παρέμειναν ίδιες(599$ για το βασικό μοντέλο, 799$ για το δεύτερο και 999$ για το τρίτο μοντέλο του Server.)

Screen shot 2012 10 23 at 1 27 01 pm