Μια αναφορά σήμερα στην Wall Street Journal προτείνει ότι η Apple φτάνει όλο και πιο γρήγορα στην παρουσίαση της δικής της άποψης για το πως πρέπει να είναι το μέλλον της τηλεόρασης. Διάφορες πηγές αναφέρουν ότι υψηλά στελέχη συνάντησαν άλλα στελέχη διαφόρων media εταιριών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος Internet Software και υπηρεσιών της Apple, Eddy Cue, όπως και άλλα στελέχη συζήτησαν την άποψη τους σχετικά με το μέλλον της τηλεόρασης, περιγράφοντας διάφορους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία τους θα μπορούσε να αναγνωρίσει χρήστες μεταξύ τηλεφώνων, tablets και τηλεοράσεων.

Η WSJ αναφέρει επίσης ότι τουλάχιστον σε μία από αυτές τις συναντήσεις, τα στελέχη της Apple αναφέρουν μία τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί στη φωνή ή στις κινήσεις για την αναζήτηση κάποιας σειράς η την αλλαγή καναλιών.

Η Apple δεν μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πια είναι τα σχέδια της σε αυτές τις συναντήσεις, αφήνοντας στο κοινό την ασάφεια που ήδη υπήρχε.

Το μόνο πράγμα που συζήτησε η Apple ήταν οι νέοι τρόποι που ένας χρήστης μπορεί να κάνει stream περιεχόμενο σε διάφορες συσκευές, επιτρέποντας τους να αρχίσουν να βλέπουν κάποια σειρά ή ταινία στην τηλεόραση και να μπορούν εύκολα να την μεταφέρουν σε άλλες συσκευές κάνοντας sync με την άλλη συσκευή και συνεχίζοντας από εκεί.

[ MacStories ]