Αυθαίρετα | AppStore

Με την νέα εφαρμογή Αυθαίρετα του Νίκου Μπιτούλα μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το πρόσιμο αυθαίρετων κτισμάτων και χρήσεων σύμφωνα με το ν.4014/2011 και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή του Νόμου.

[appscreens 473799308]
[app 473799308]