Ανάπτυξη | AppStore

Κυκλοφόρησε πρόσφατα μια καινούρια εφαρμογή από την Αναδέλτα που μας επιτρέπει με πολύ εύκολο τρόπο να παρακολουθούμε τα τρία βασικά μεγέθη ανάπτυξης του παιδιού σας δηλαδή το βάρος, το ύψος και την περίμετρο κεφαλής.

[appscreens 472636036]

[app 472636036]

Βασίζεται στις καμπύλες σωματομετρικής ανάπτυξης καθώς και στα αναγραφόμενα για την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού , που υπάρχουν στην τρέχουσα έκδοση (2011) του Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγύης.
Καταχωρείτε αρχικά το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του παιδιού και στην συνέχεια τις μετρήσεις ύψους, βάρους και περιμέτρου κεφαλής και την ημερομηνία των μετρήσεων αυτών.
Η εφαρμογή :

  • Υπολογίζει άμμεσα την τρέχουσα ηλικία του παιδιού
  • Υπολογίζει άμμεσα την εκατοστιαία θέση (ποσοστό παιδιών αντίστοιχης ηλικίας που έχουν το ίδιο ή μικρότερο μέγεθος) του παιδιού σας στην αντίστοιχη καμπύλη ανάπτυξης.
  • Τοποθετεί τις μετρήσεις στην αντίστοιχη γραφική παράσταση και σας δείχνει την καμπύλη ανάπτυξης του παιδιού σας.
  • Σας δίνει στην γραφική παράσταση καμπύλες σύγκρισης με ποσοστά παιδιών ανά καμπύλη.
  • Κι έτσι έχετε την δυνατότητα :
  • Να παρακολουθείτε με γραφικό τρόπο τις παραμέτρους ανάπτυξης του παιδιού σας άμμεσα και κατανοητά.
  • και
  • Να τις συγκρίνετε μα τα φυσιλογικά μεγέθη και τους μέσους όρους των παιδιών της ηλικίας του.

Η εφαρμογή σας επιτρέπει την εισαγωγή έως 5 παιδιών και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους έως τα 18 τους έτη.
Στην «Ανάπτυξη» θα βρείτε ακόμη σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού , καθώς επίσης και τα αναπτυξιακά ορόσημα που αυτό θα πρέπει να έχει κατακτήσει σε διάφορες ηλικιακές φάσεις.