Τι μπορείτε να πείτε στο Siri

Πριν λίγο η Erica Sadun στο TUAW δημοσίευσε ένα άρθρο για όλους όσους είναι περίεργοι  να μάθουν περισσότερα για τον Siri και τι μπορεί αυτός να καταλάβει.

Στην συνέχεια μπορούμε να βρούμε μια σειρά από φράσεις (στα αγγλικά) τις οποίες ο Siri είναι διαθέσιμος να καταλάβει. Αυτό που βλέπουμε μέσα από αυτές, είναι ότι ο Siri έχει την δυνατότητα να καταλάβει πολλές κατηγορίες στην αλληλεπίδραση φωνής.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L4D4kRbEdJw[/youtube]

Στην συνέχεια μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις φράσεις οργανωμένες με βάση την κατηγορία αλληλεπίδρασης και μαζί με τα παραδείγματα που δίνει η Apple στην κάθε κατηγορία.

 

Address Book

Querying Contacts

 • What’s Michael’s address?
 • What is Susan Park’s phone number?
 • When is my wife’s birthday?
 • Show Jennifer’s home email address

Finding Contacts

 • Show Jason Russell
 • Find people named Park
 • Who is Michael Manning?

Relationships

 • My mom is Susan Park
 • Michael Manning is my brother
 • Call my brother at work

Calendars

Adding Events

 • Set up a meeting at 9
 • Set up a meeting with Michael at 9
 • Meet with Lisa at noon
 • Set up a meeting about hiring tomorrow at 9am
 • New appointment with Susan Park Friday at 3
 • Schedule a planning meeting at 8:30 today in the boardroom

Changing events

 • Move my 3pm meeting to 4:30
 • Reschedule my appointment with Dr. Manning to next Monday at 9am
 • Add Lisa to my meeting with Jason
 • Cancel the budget review meeting

Asking about events

 • What does the rest of my day look like?
 • What’s on my calendar for Friday?
 • When is my next appointment?
 • When am I meeting with Michael?
 • Where is my next meeting?

Alarms

Setting Alarms

 • Wake me up tomorrow at 7am
 • Set an alarm for 6:30am
 • Wake me up in 8 hours
 • Change my 6:30 alarm to 6:45
 • Turn off my 6:30 alarm
 • Delete my 7:30 alarm

Checking the Clock

 • What time is it?
 • What time is it in Berlin?
 • What is today’s date?
 • What’s the date this Saturday?

Using a Timer

 • Set the timer for ten minutes
 • Show the timer
 • Pause the timer
 • Resume
 • Reset the timer
 • Stop it

Email

Sending Messages

 • Email Lisa about the trip
 • Email Jennifer about the change in plans
 • New email to Susan Park
 • Mail Dad about the rent check
 • Email Dr. Manning and say I got the forms, thanks
 • Mail Lisa and Jason about the party and say I had a great time

Checking Messages

 • Check email
 • Any new email from Michael today?
 • Show new mail about the lease
 • Show the email from Lisa yesterday

Responding to Messages

 • Reply Dear Susan sorry about the late payment
 • Call him at work

Friends

Checking Up on Friends

 • Where’s Jason?
 • Where is my sister?
 • Is my wife at home?
 • Where are all my friends?
 • Who is here?
 • Who is near me?

Maps

Directions

 • How do I get home?
 • Show 1 Infinite Loop Cupertino California
 • Directions to my dad’s work

Local Businesses

 • Find coffee near me
 • Where is Starbucks?
 • Find some burger joints in Baltimore
 • Find a gas station within walking distance
 • Good Mexican restaurants around here

Messages

Sending Texts

 • Tell Susan I’ll be right there
 • Send a message to Jason Russell
 • Send a message to Lisa saying how about tomorrow
 • Tell Jennifer the show was great
 • Send a message to Susan on her mobile saying I’ll be late
 • Send a message to 408 555 1212
 • Text Jason and Lisa where are you?

Reading Texts

 • Read my new messages
 • Read it again

Replying to Texts

 • Reply that’s great news
 • Tell him I’ll be there in 10 minutes
 • Call her

Music

Playback

 • Play The Light of the Sun
 • Play Trouble
 • Play Taking Back Sunday shuffled
 • Play Alicia Keys
 • Play some blues
 • Play my party mix
 • Shuffle my roadtrip playlist
 • Play
 • Pause
 • Skip

Notes

Creating and finding notes

 • Note that I spent $12 on lunch
 • Note: check out that new Alicia Keys album
 • Find my restaurant note
 • Create a reading list note
 • Add Tom Sawyer to my reading list note

Phone

Phone calls

 • Call Jason
 • Call Jennifer Wright mobile
 • Call Susan on her work phone
 • Call 408 555 1212
 • Call home
 • FaceTime Lisa

Reminders

Requesting reminders

 • Remind me to call mom
 • Remind me to call my mom when I get home
 • Remember to take an umbrella
 • Remind me take my medicine at 6am tomorrow
 • Remind me to pick up flowers when I leave here
 • Remind me when I leave to call Jason
 • Remind me to finish the report by 6

Stocks

Checking Stocks

 • What’s Apple’s stock price?
 • What is Apple’s PE ratio?
 • What did Yahoo close at today?
 • How is the Nikkei doing?
 • How are the markets doing?
 • What is the Dow at?

 

Weather

Checking the Forecast

 • What’s the weather for today?
 • What’s the weather for tomorrow?
 • Will it rain in Cupertino this week?
 • Check next week’s forecast for Burlington
 • What’s the forecast for this evening?
 • How’s the weather in Tampa right now?
 • How hot will it be in Palm Springs this weekend?
 • What’s the high for Anchorage on Thursday?
 • What’s the temperature outside?
 • How windy is it out there?
 • When is sunrise in Paris?

Websearch

Looking up information

 • Search the web for Bora Bora
 • Search for vegetarian pasta recipes
 • Search the web for best cable plans
 • Google the war of 1812
 • Search Wikipedia for Abraham Lincoln
 • Search for news about the World Cup
 • Bing Alicia Keys

 

Using Wolfram Alpha

 • How many calories in a bagel?
 • What is an 18% tip on $86.74 for four people?
 • Who’s buried in Grant’s tomb?
 • How long do dogs live?
 • What is the Gossamer Condor?
 • What’s the square root of 128?
 • How many dollars is €45?
 • What was the Best Picture of 1983?
 • How many days until Christmas?
 • How far away is the Sun?
 • When is the next solar eclipse?
 • Show me the Orion constellation
 • What’s the population of Jamaica?
 • How high is Mt. Everest?
 • How deep is the Atlantic ocean?
 • What’s the price of gasoline in Chicago?