Πινακίδες | AppStore

Ένα βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να εντοπίσετε την προέλευση πινακίδας κυκλοφορίας , σας δίνει επίσης μια θέση GPS στο χάρτη με την προέλευση πινακίδας. Η εφαρμογή αυτή είναι μόνο στα ελληνικά.

[appscreens 466730458]

[app 466730458]

 

Οδηγίες

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα δύο πρώτα γράμματα της πινακίδας κυκλοφορίας που ψάχνετε. Το πρόγραμμα χρειάζεται μόνο τα δύο πρώτα γράμματα για να εντοπίσετε την προέλευση της πινακίδας κυκλοφορίας. Προσθέτοντας περισσότερα γράμματα ή αριθμούς, δεν θα σας δώσει κανένα αποτέλεσμα.