Η Apple έχει προσθέσει ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο Wi-Fi για την παρακολούθηση της απόδοσης των ασύρματων δικτύων, να καταγράφει τα γεγονότα, για τη “σύλληψη ” raw network frames, να καταγραφεί διαγνωστικά δεδομένα που να μπορούν να σταλούν στην Apple από τους χρήστες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Posted Image
Η νέα εφαρμογή βρίσκεται στο φάκελο που είναι κρυμμένος στο /System/Library/CoreServices, όπου το Mac OS X αποθηκεύει μια ποικιλία από εφαρμογές που έχουν ενσωματωθεί για τη χρησιμότητα των Mac, περιλαμβάνει το Dock, Finder, Software Update και Archive Utility. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν το εργαλείο κάνοντας κλικ στο WiFi εικονίδιο που βρίσκεται στην Status Bar, για να σας εμφανίσει την επιλογή “Open Wi-Fi Diagnostics” χρειάζεται να έχετε πατημένο και το πλήκτρο Alt.

Μετά το άνοιγμα, το εργαλείο παρουσιάζει επιλογές για την παρακολούθηση των επιδόσεων, (Monitor Performance), Καταγραφή Γεγονότων (Record Events), Σύλληψη Πλαισίων Raw (Capture Raw Frames) και την ενεργοποίηση καταγραφής διαγνωστικών δεδομένων (Turn on Debug Logs). Εμφανίζει και ένα κουμπί με την επιλογή (Learn More) περιγράφει τι κάνει η κάθε επιλογή σε ένα αναπτυσσόμενο φύλλο.

Η απόδοση των επιδόσεων εργάζεται παρόμοια με το χαρακτηριστικό γράφημα του ασύρματου Clients του AirPort Utility, αλλά προσφέρει μια πιο λεπτομερή παρουσίαση του σήματος και του θορύβου για τον client, παρά να παρακολουθεί κάθε ενεργό client σε ένα συγκεκριμένο base station. Μπορεί επίσης να στείλει τα στοιχεία που συλλέγονται στην Apple για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Άλλες επιλογές όπως η καταγραφή διαγνωστικών δεδομένων ή σύλληψη πλαισίων raw τρέχουν στο παρασκήνιο σε ένα προσωρινό Pcap (packet capture) αρχείο που επίσης μπορεί να σταλεί στην Apple για βοήθεια αντιμετώπιση για τυχών προβλήματα.


Επίσης, ένα σημαντικό και διαφορετικό στο Mac OS X Lion είναι εγκατάστασης δικτύου 802.1x για την ασφάλεια. Παλαιότερα, οι χρήστες μπορούσαν να εισάγουν χειροκίνητα τις ρυθμίσεις ή να εγκαταστήσουν ένα προφίλ να και διαμορφώσουν αυτόματα τις ρυθμίσεις. Η Apple ενημερώνει τους χρήστες ότι μονό ο διαχειριστής του δικτύου τους θα μπορεί να τους “δώσει” ένα έτοιμο προφίλ.

Η Apple δημιούργησε ένα προφίλ ρυθμίσεων για το iOS μαζί με ένα σύστημα οπού οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν τις αρχικές ρυθμίσεις που θα περνούν οι χρήστες η ακόμα και να μπορούν να πάρουν καινούργιες ενημερώσεις Στο Lion Server είναι ίδια η υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή εξ αποστάσεως αρχεία ρυθμίσεων δικτύου που αυτοματοποιούν τη διαχείριση των Macs ακριβώς όπως iOS συσκευές.

[ AppleInsider ]

Thanks basketikos (forum)