Ο κάθε κατασκευαστής OS φτιάχνει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του διαδικασίες στο σύστημα του, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν μετά οι χρήστες.

Τα παιδιά από το [x] cube labs δημιούργησαν το παρακάτω infographic στο οποίο μας δίνετε η δυνατότητα να συγκρίνουμε εύκολα αυτά που μας προσφέρει το κάθε λειτουργικό σύστημα.

AppΑdvice ]