Μοναδική είναι η καινούρια πατέντα της Apple που δείχνει την ανάπτυξη ενός πληκτρολογίου που θα ανταποκρίνεται μόνο όταν τα δάχτυλα μας έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένο τρόπο.

Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί της Apple με αυτή την ιδέα είναι η κακή χρήση των μικρών πληκτρολογίων αφής από τους χρήστες.

Μία λύση είναι η τοποθέτηση μερικών αισθητήρων απόστασης που θα ενεργοποιούνται στην αφή του κουμπιού και ένα σύστημα θα ενεργοποιεί τον αερισμό που θα βγαίνει από τα πλήκτρα.

[AppleInsider]