Οδηγός: Εγκατάσταση του Celeste στην iOS 4.3.1

Με την κυκλοφορία του iOS 4.3.1 είδαμε ότι το Celeste δεν δουελεύει εξαιτίας της ασυμβατότητας με το Action Menu, όλα όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής θα αναβαθμιστεί σύντομα. Ο αναγνώστης TheCyber του iSpazio μας βοηθά να κάνουμε εγκατάσταση το Celeste μέχρι να κυκλοφορήσει το update με τις παρακάτω οδηγίες.

1. Αρχικά κάνουμε εγκατάσταση το BTStack Keyboard από το Cydia. Μαζί με αυτό θα γίνουν εγκατάσταση όλα αυτά που χρειάζονται για να δουλέψει το Celeste.

2. Εγκατάσταση το MobileTerminal από το Cydia

3. Κατεβάζουμε το ActionMenu 1.1.1 από εδώ και το αντιγράφουμε στο  /var/mobile/

4. Ανοίγουμε το MobileTerminal γράφουμε “su root” και γράφουμε το password (το αρχικό είναι “alpine”)

5. Τώρα θα πρέπει να γράψουμε τα παρακάτω με μεγάλη προσοχή στα κενά:

dpkg-i – ignore-depends = firmware-actionmenu_1.1.1_iphoneos arm.deb

6. Κάνουμε respring κλείνουμε το MobileTerminal.

7. Κατεβάζουμε το Celeste.deb

8. Ανοίγουμε το MobileTerminal γράφουμε “su root” και password, και μετά δίνουμε την εντολή:

dpkg-i – ignore-depends = firmware celeste.deb

9. Κάνουμε  Respring ή καλύτερα επανεκκίνηση της συσκευής.

Το Celeste δουλεύει μόνο στις συσκευές από τις οποίες το έχετε αγοράσει.