Πάνω από 75,000 εφαρμογές για το iPad στο AppStore

Μέχρι στιγμής υπάρχουν 75,917 εφαρμογές στο AppStore που είναι για το iPad. Κάτι αρκετά σημαντικό αν δούμε ότι για τα Android tablets υπάρχουν μόνο 17 εφαρμογές.

Οι εφαρμογές μπορεί να είναι πολύ περισσότερες αν συμπεριλάβουμε αυτές που είναι για iPhone και iPod touch και μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για περισσότερες από 250,000 εφαρμογές.

Πέρισι τον Αύγουστο, το AppStore έφτασε το ορόσημο (milestone) των 250,000 εφαρμογών σε σύνολο. Τώρα αυτός ο αριθμός έχει διπλασιαστεί και έχει φτάσει 457,043 και σχεδόν όλες αυτές είναι διαθέσιμες σε 72 χώρες όπου υπάρχει το iTunes Store μέχρι σήμερα.

[MacStories]