Η Apple κυκλοφόρησε το Xcode 4.0.1

Μαζί με το iOS 4.3.1 που  κυκλοφόρησε λίγα λεπτά πριν, η Apple κυκλοφόρησε και την αναβάθμιση για το Xcode που έρχεται στην έκδοση 4.0.1. Στην καινούρια αναβαθμισμένη έκδοση θα βρούμε πολλές διορθώσεις σε bugs και βελτιώσεις στην απόδοση.

Αρχικά διορθώθηκε ένα προβληματάκι που υπήρχε με την εγκατάσταση και κόλλαγε στο 99% χωρίς ποτέ να τελειώνει την διαδικασία. Η Apple διίορθωσε επίσης ένα άλλο πρόβλημα που δεν επέτρεπε το indexing των projects και τέλος ένα που δεν επέτρεπε στους developers να κατεβάσουν το documentation από τους Apple servers.

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το changelog

  • Improved Assistant editor logic when switching among different file types
  • Fixed a bug in “Install Xcode.app” that hangs at 99% complete, never finishing
  • Fixed a bug that prevented indexing of some projects
  • Fixed a bug related to nil settings in the Core Data model editor
  • Fixed a bug that prevented automatic download of iOS documentation
  • Fixed a bug in LLVM GCC 4.2 and LLVM compiler 2.0 for iOS projects
  • Additional bug fixes and stability improvements

Το Xcode μπορείτε να το βρείτε στο Mac App Store.

[ MacStories ]