Το Keynote η πανίσχυρη εφαρμογή που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε παρουσιάσεις σε Mac, επανασχεδιάστηκε πλήρως για το iPad και πρόσφατα αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.3.2 με μερικές αλλαγές.

[appscreens 361285480]

[app 361285480]

Τι καινούριο υπάρχει στην έκδοση 1.3.2

  • Καλύτερη συμβατότητα με εξωτερικές οθόνες

Ένα update που όπως μπορούμε να καταλάβουμε αφορά κυρίως το iPad 2 και την δυνατότητα του για video mirroring.