Μικρό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας | AppStore

Tο ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ακολουθεί την τελευταία λέξη της λεξικογραφίας και στην έντυπη μορφή του έχει τύχει θερμής υποδοχής από το ευρύτερο κοινό.

[appscreens 421613903]

[app 421613903]

 • Είναι εύχρηστο, πρακτικό, ειδικά σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση (για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση λέξεων, στο γραφείο, στο σχολείο, στις μετακινήσεις).
 • Καλύπτει με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο όλο το χρήσιμο λεξιλόγιο της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και αποτυπώνει ανάγλυφα τις σημασίες και τις χρήσεις των λέξεων. Προκειμένου μάλιστα να αποβεί ακόμη πιο χρήσιμο από τα συνήθη λεξικά, έχει ενσωματώσει σε συνεργασία με έμπειρους εκπαιδευτικούς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επιλεγμένο λεξιλόγιο από τα σχολικά μαθήματα.
 • Ακολουθώντας τη σύγχρονη λεξικογραφική πρακτική, συμπεριέλαβε στο κυρίως σώμα του λεξικού -και όχι σε παραρτήματα σύντομες και χρήσιμες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα.
 • Το ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΌ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ είναι ένα σημασιολογικό λεξικό που δίνει έμφαση στην άμεση, σύντομη και εύληπτη πληροφόρηση του χρήστη.

 

Το ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΌ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

 • Περιέχει περισσότερες από 60.000 σημασίες των εν χρήσει λέξεων της Ελληνικής.
 • Περιέχει πληροφορίες για την κλίση όλων των κλιτών λέξεων του Λεξικού (ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, μετοχών). Έτσι ο χρήστης του Λεξικού μπορεί να ανατρέξει μηχανικά με αυτόματο τρόπο στους Πίνακες Κλίσεως των λέξεων (οι οποίοι συνδυάζονται με χρήσιμες παρατηρήσεις) και να λύσει ενδεχόμενες απορίες για τη Γραμματική της Ελληνικής.
 • Έχει τηρηθεί η λεγόμενη «σχολική ορθογραφία», για να διευκολυνθούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
 • Είναι εμπλουτισμένο με επιλεγμένο γλωσσικό υλικό από την ύλη των σχολικών μαθημάτων, για το οποίο συνεργάστηκαν έμπειροι εκπαιδευτικοί.
 • Περιέχει σύντομες εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα.
 • Περιέχει ειδικές πληροφορίες, όπως λ.χ. για το επίπεδο χρήσεως των λέξεων (χαρακτηρισμούς όπως επίσημο, λαϊκό, κακόσημο, καθημερινό, οικείο, σκωπτικό, υβριστικό κ.λπ.) ή για τους κλάδους όπου χρησιμοποιείται μια λέξη (τεχνολογία, αρχιτεκτονική, νομική, λογοτεχνία, ιατρική κ.λπ.).

Δείτε όλα τα λεξικά Μπαμπινιώτη στο www.lexicon.gr

Απαιτήσεις

 • iPhone, iPad και iPod touch
 • iOS 4.1 ή νεότερο