Προσφορές από την Shape Services για την κυκλοφορία του Verizon iPhone 4

Με την κυκλοφορία του iPhone 4 για τα δίκτυα της Verizon θα υπάρξουν πολύ σύντομα καινούριοι χρήστες iPhone και θα ψάχνουν στο App Store για τις εφαρμογές που τους ενδιαφέρουν. Για αυτό το λόγο η Shape Services μειώνει την τιμή σε μερικές από τις εφαρμογές της.

Οι εφαρμογές αυτές είναι:

[app 296246130]

[appscreens 296246130]

[app 299049482]

[appscreens 299049482]

[app 303096292]

[appscreens 303096292]

[app 303097630]

[appscreens 303097630]

[app 328175747]

[appscreens 328175747]

[app 348150234]

[appscreens 348150234]

[app 363500805]

[appscreens 363500805]

[app 364248748]

[appscreens 364248748]

[app 396885084]

[appscreens 396885084]