Καλά νέα για όλους αυτούς που αγοράζουν μουσική από τις φορητές τους συσκευές. Πριν λίγο η Apple παρουσίασε την δυνατότητα του Genius που υπάρχει στο iTunes για το iPhone και το iPod touch.

Το Genius είναι αυτό που μας δίνει μία λίστα τραγουδιών της οποίας τα τραγούδια θα έχουν παρόμοιο στυλ με αυτό που επιλέξαμε για να φτιάξουμε την λίστα. To Genius λειτουργεί με βάση αυτά τα τραγούδια που έχει διαβάσει από την library σας και το ιστορικό των αγορών σας.

Η δυνατότητα του Genius είναι πια διαθέσιμη στο iTunes store που υπάρχει σε όλες μας τις iOS συσκευές. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε αφού υπάρχει στην ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή iTunes Store και μπορείτε να το βρείτε το μενού “Λοιπά” και μετά στην επιλογή Genius.

Αμέσως θα δείτε όλα τα Genius recommendations που λογαριασμού σας (αν το έχετε χρησιμοποιήσει προηγουμένως). Για να το χρησιμοποιήσετε δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια αναβάθμιση.

[ TUAW ]