Η Apple προσφέρει δωρεάν βιβλία για iOS προγραμματισμό!

Η Apple πήρε μια πολύ καλή πρωτοβουλία για αυτές τις γιορτές και δίνει δωρεάν μερικά βιβλία που είναι διαθέσιμα για προγραμματισμό στο Mac OSX και στο iOS.

Φυσικά τα βιβλία μπορείτε να τα αποκτήσετε άμεσα από το iBooks Store, και μπορείτε να τα διαβάσετε από το iPhone / iPod touch ή  iPad που έχετε στην κατοχή σας.

[app 364709193]

Με τα βιβλία αυτά μπορείτε να καταλάβετε πως μπορείτε να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε τις εφαρμογές σας. Στην περιγραφή αυτών των βιβλίων μπορούμε να δούμε ότι αυτά απαιτούν την έκδοση 1.2 της εφαρμογής iBooks που κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν.

Για να βρείτε αυτά τα βιβλία δεν έχετε παρά να γράψετε στην εύρεση του iBooks “Apple Developer Publications” και το αποτέλεσμα θα είναι τα παρακάτω βιβλία:

  • Cocoa Foundamentals Guide
  • The Objective-C Programming Language
  • iOS Application Programming Guide
  • iOS Technology Overview
  • Object-Oriented Programming with Objective-C
  • iOS Human Interface Guide

[ MacStories ]