Ο Steve Jobs επιβεβαιώνει το AirPlay video streaming και για εφαρμογές τρίτου κατασκευαστή το 2011!

Το AirPlay, η καινούρια αυτή δυνατότητα που έχουμε με το iOS 4.2 που μας επιτρέπει να κάνουμε video stream στο Apple TV μας και όχι μόνο πιστεύουμε πως η ολοκληρωμένη έκδοση του δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως με την άφιξη του iOS 4.2 ήρθε με διάφορους περιορισμούς.

Δεν μπορούμε να κάνουμε video stream με το AirPlay μέσα από το Safari ή κάποιο άλλο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή. Αυτό μας βάζει να σκεφτούμε πως το AirPlay που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και έχουμε στις συσκευές μας είναι απλά ένα teaser και σίγουρα θα δούμε πολύ περισσότερες δυνατότητες στο μέλλον. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το email που έστειλε ο Steve Jobs στο Macrumors στο οποίο αναφέρει ότι ελπίζει πως θα δώσει και άλλες δυνατότητες στο AirPlay το 2011.

Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να διαβάσετε το email.

[Macrumors]