Η Apple απέρριψε εφαρμογή Δανέζικου περιοδικού για Android

Δεν θα έπρεπε να εκπλησσόμαστε άλλα όπως και άλλες φορές έτσι και τώρα η Apple έκλεισε τις θύρες του App Store σε μια εφαρμογή η οποία ήταν αφιερωμένη σε Δανέζικο περιοδικό για το Android.

Apple Bans Android Magazine From The App Store

Σύμφωνα με τον CEO του Mediaprovider, έναν μικρό εκδότη του περιοδικού με έδρα την Δανία, η Apple δεν επέτρεψε το περιοδικό του σχετικά με το Android να γίνει διαθέσιμο στο App Store. Σύμφωνα με τον ίδιο η συζήτηση με την Apple έγινε ως εξής.

Dixon (developer)

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Υπάλλλος της Apple (Richard)

Ξέρεις… το περιοδικό σου έχει σχέση με το Android… δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε στο App Store.

Σε περίπτωση που η Apple το είχε επιτρέψει δεν θα το γνώριζε κανείς. Αλλά τώρα με την απόρριψη του το περιοδικό έγινε ακόμα πιο γνωστό.

[Gizmodo]