Σύμφωνα με το Macworld η Apple θα κυκλοφορήσει σήμερα και την αναβαθμισμένη έκδοση για το iWork στο iPad έτσι ώστε η Apple να έχει έτοιμη αυτή την σουίτα της για το iOS 4.2 που σύμφωνα με δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε νωρίτερα από την ίδια την Apple θα κυκλοφορήσει αργότερα σύντομα!

Το iWork για το iPad είναι διαθέσιμο για download, στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τις αλλαγές όπως και τα download link για το Pages, Keynote και το Numbers.

[app 361309726]

iPad Screenshot 1iPad Screenshot 2iPad Screenshot 3

What’s New in Version 1.2

– Copy documents between Pages and your MobileMe iDisk or a WebDAV service.
– Option to display the word count for your document.
– Support for opening .txt files from Mail.
– Ability to group and ungroup objects.
– Import and export existing footnotes, endnotes, sections and tables of contents.
– Import and export Pages ’09 tables with image background fills in cells.
– Improved export of tables with customized borders.
– Improved font matching when importing a Pages or Microsoft Word document.
– Improved creation and editing of hyperlinks.
– Improved text options for tables including font, size and color settings for individual cells.
– Improved usability and reliability when sharing documents via iWork.com public beta.
– Improved reliability when importing documents with large images.
– Improved reliability when importing and exporting documents with overlapping objects.
– Improved handling of fonts when exporting documents to Microsoft Word.
– Improved reliability and performance when importing Microsoft Word documents.

[app 361285480]

iPad Screenshot 2iPad Screenshot 1

What’s New in Version 1.3

– Enhanced presenter display shows the current slide, the next slide, or your notes when connected to an external display.
– Ability to import existing and add new presenter notes to slides.
– Wireless printing with AirPrint using iOS 4.2, including slide range selection, number of copies, and duplex printing.
– Support for iOS 4.2 multitasking.
– Localized in Portuguese, Danish, Finnish, Korean, Norwegian, Polish, Swedish, and Traditional Chinese.
– Improved reliability when importing Keynote ’09 and Microsoft PowerPoint presentations.
– Improved usability.
– Fixed issues when using a WebDAV server, including signing out when a server is no longer accessible, saving port numbers in server addresses, and saving files with invalid characters in their names.
– Improved PDF export using iOS 4.2, which resolves an issue with missing fonts on Windows.

[app 361304891]

iPad Screenshot 1iPad Screenshot 2iPad Screenshot 3

What’s New in Version 1.3

– Wireless printing with AirPrint using iOS 4.2, including page range selection, number of copies, and duplex printing.
– Print preview to adjust how a sheet prints across multiple pages, including Auto Fit.
– PDF export takes advantage of pagination settings from print preview.
– Formula entry using a keyboard, including predictive function selector.
– Support for iOS 4.2 multitasking.
– Localized in Portuguese, Danish, Finnish, Korean, Norwegian, Polish, Swedish, and Traditional Chinese.
– Improved reliability when importing Numbers ’09 and Microsoft Excel spreadsheets.
– Improved usability.
– Fixed issues when using a WebDAV server, including signing out when a server is no longer accessible, saving port numbers in server addresses, and saving files with invalid characters in their names.
– Improved PDF export using iOS 4.2, which resolves an issue with missing fonts on Windows.

Η σουίτα iWork της Apple είναι συμβατή με το iPad και απαιτεί iOS 4.2 ή νεότερο.