Οδήγος, εγκατάσταση του Plex στο Apple TV 2G [Jailbreak]

Στον παρακάτω οδηγό θα βρείτε όλες τις οδηγίες που χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε το Plex Media Center στο Apple TV σας. Πριν να κάνετε οτιδήποτε θυμίζουμε πως το Apple TV σας θα πρέπει να είναι jailbroken.

Απαιτήσεις

  • AppleTV 2ης γενιάς jailbroken
  • Terminal.app (βρίσκετε στο μενού Go > Utilities στο Mac σας)

Οδηγίες

1. Ανοίγουμε το Terminal από το μενού Go > Utilities ή στο σκληρό δίσκο Applications / Utilities.

2. Μπαίνουμε με SSH στο AppleTV δίνοντας την παρακάτω εντολή στο Terminal

ssh root@10.0.1.20

Το 10.0.1.20 το αλλάζετε φυσικά με την IP του δικού σας AppleTV

Αν δεν έχετε ξανασυνδεθεί με SSH στην συσκευή σας ξανά θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση για την σύνδεση. Γράφετε yes και πατάτε το enter για να συνεχίσετε.

Για το password που σας ζητάει γράφετε alpine ή αν το έχετε αλλάξει γράφετε το password που έχετε ορίσει.

3. Προσθέτουμε το καινούρο source στο Cydia γράφοντας

echo “deb http://apt.awkwardtv.org ./” > /etc/apt/sources.list.d/awkwardtv.list

echo “deb http://www.ambertation.de ./downloads/PLEX/” > /etc/apt/sources.list.d/plex.list

4. Τώρα θα κάνουμε update την Cydia database  με την παρακάτω εντολή

apt-get update

5. Κάνουμε εγκατάσταση τα plugins δίνοντας την παρακάτω εντολή

apt-get install plex-client-plugin

Αν δείτε ένα μήνυμα για additional disk space πατήστε Υ και enter.

Αν δείτε ένα μήνυμα install these packages without verification πατήστε Υ και enter

6. Κάντε επανεκκίνηση του πρόγραμματα Lowtide στο AppleTV δίνοντας την εντολή

killall Lowtide

7. Μόλις το Lowtide ξεκινήσει θα πρέπει να δείτε την επιλογή PLEX στο μενού σας.

Περισσότερα για την διαδικασία μπορείτε να μάθετε εδώ

[via iClarified]