Η Apple καλεί τους developers να στείλουν τις εφαρμογές που έχουν έτοιμες για το iOS 4.2

Η Apple έστειλε ένα email σε όλους τους developers για να στείλουν  σήμερα τις εφαρμογές τους που είναι έτοιμες για την έκδοση iOS 4.2.

Οι developer μπορούν να δούνε εδώ πως να προσθέσουν τις εφαρμογές τους για το iOS 4.2 όπως και όλες τις καινούριες δυνατότητες που αυτό παρέχει όπως το να μπορούμε να τυπώσουμε από το iPhone, το iPod touch ή το iPad.

the