Η Apple καταθέτει trademark για το σλόγκαν “There’s An App For That”

Στις 4 Δεκεμβρίου το 2009, η Apple κατέθεσε το trademark για το δημοφιλές σύνθημα “There’s an app for that”“. Δέκα μήνες αργότερα, η φράση έχει επισήμως ανατεθεί σαν trademark της Apple Inc.

Το νέο trademark με το δημοφιλές σλόγκαν που χρησιμοποιεί η Apple στις διαφημίσεις της “There’s an app for that” επίσημα ανήκει πια στην Apple. Για την ακρίβεια το trademark αναφέρετε σε “Retail store services featuring computer software provided via the Internet and other computer and electronic communication networks; retail store services featuring computer software for use on handheld mobile digital electronic devices and other consumer electronics”. Και στα Ελληνικά “Υπηρεσίες λιανικής που περιλαμβάνουν λογισμικό που παρέχεται μέσω internet και άλλα υπολογιστικά και ηλεκτρονικά επικοινωνιακό δίκτυο. υπηρεσίες λιανικής που περιλαμβάνουν λογισμικο για χρήση σε ψηφιακές φορητές ηλεκτρονικες συσκευές και άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά αγαθά”.

Via | TUAW


One thought on “Apple Trademarks “There’s An App For That”

Comments are closed.