Ψεύτικα jailbreaks

Με την iPhone dev team αλλά και άλλες ομάδες που δουλεύουν για το Jailbreak της 4.1 βρίσκει την ευκαιρία ο κάθε εξυπνάκιας και ανεβάζει ένα site που δίνει ελπίδες για jailbreak χωρίς αυτές να υπάρχουν. Τέτοια site είναι πολλά ένα από αυτά είναι και το green p0ison που δηλώνει ότι είναι της ομάδας που ασχολείται με το green pois0n. Τέτοια sites μπορούν να βρεθούν μπροστά σας από κάποιο βίντεο του YouTube ή ακόμα καλύτερα από διάφορα group του facebook.
Σε αυτά τα site υπάρχουν σχετικά μεγάλα κουμπιά που μας καλούν να τα κλικάρουμε για να κατεβάσουμε το τελευταίο jailbreak για την έκδοση 4.1 του iOS. Όταν κάνουμε κλικ σε αυτά τα κουμπιά δεν αρχίζει να κατεβαίνει κάποιο αρχείο αλλά αντίθετα σας μεταφέρει σε κάποιο άλλο site που πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια φόρμα και στο επόμενο βήμα συνεχίζουν να εμφανίζονται όλο και περισσότερες φόρμες τέτοιου είδους που ζητάνε όλο και περισσότερα προσωπικά στοιχεία κάθε φορά. Μείνετε μακριά από τέτοια site δεν πρόκειται να κάνουν jailbreak στην συσκευή σας!

Σύμφωνα με τα τελευταία tweets του p0sixninja το Greenpois0n θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, μείνετε συντονισμένοι!