Πατέντα της Apple για το iOS

Μια νέα αίτηση για ευρεσιτεχνία της Apple, μπορεί να κάνει τις μελλοντικές συσκευές που βγάζει η εταιρία να κλειδώνουν αυτόματα, να ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες τους ή ακόμα και την Apple, σε περίπτωση που είτε χρησιμοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο είτε τροποποιούνται κατά μη επιτρεπόμενο τρόπο.