Pwnage Pie

Κυκλοφόρησε η καινούρια έκδοση του PwnageTool 3.1.4. Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε μετάφραση το post από το  site της dev team:

Εδώ θα δείτε μερικές λεπτομέρεις σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του PwnageTool 3.1.4 για Mac OS X το οποίο φυσικά υποστηρίζει την τελευταία έκδοση 3.1.2 του iPhone firmware για iPhone 2G/2G/3GS και iPod touch 1G/2G το iPod touch 3G δεν υποστηρίζεται ακόμα αν θέλετε jailbreak για αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσεται το blackra1n του Geohot.

Αν είστε ήδη jailbroken (με οποιονδήποτε τρόπο), δεν θα χρειαστεί να κουραστείτε με το DFU mode καθόλου. Απλά δημιουργήστε (ή πάρτε από κάποιο φίλο σας) το custom IPSW και κάντε option-Restore ή σε windows shift-Restore με αυτό από το iTunes. Μην γυρίσετε το τηλέφωνο σε DFU mode καθόλου. Παρακαλώ να είστε σίγουροι ότι κάνετε Restore στο custom IPSW, όχι αυτό που έρχετε από την Apple! Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση iTunes 9.0.1 – που συμπεριλαμβάνει το organizer για τις εφαρμογές σας.

Αυτή η έκδοση επιτρέπει στο baseband σας να παραμείνει ξεκλείδωτο στην 3.1.2, αλλά δεν κάνει unlock στο καινούριο baseband που βρίσκετε στο κανονικό IPSW (απο την Apple) 3.1.2. Είναι πολύ σημαντικό ότι όποιος χρειάζεται το ξεκλείδωμα να καταλάβουν ότι μπορούν να το κρατήσουν ΜΟΝΟ άν έχουν ξεκινήσει με την έκδοση 3.0 (ή παλαιότερη) και κάνοντας update μόνο σε custom IPSWs που δεν κάνουν update το baseband. Για αυτούς που είναι πάνω στο “unlock train”, απλά κάντε εγκατάσταση μέσα από το Cydia το ultrasn0w αφού έχετε περάσει το custom IPSW.

Προσοχή στούς χρήστες με iPhone 3GS που δεν έχουν κάνει jailbreak και είναι κολλημένοι στην έκδοση 3.1.x: αυτή η έκδοση του PwnageTool έχει μια επιπλέον λειτουργία για να μπορέσετε να κάνετε jailbreak το iPhone 3GS σας. Χρησιμοποιεί μια εφαρμογή του usb control msg hole που ανακάλυψαν ο geohot, η chronicdev και ο δικός μας gray. Τώρα που “η τρύπα” είναι δημόσια και σε χρήση, περιμένουμε την Apple να την κλείσει με το επόμενο major firmware update. Για αυτό πρέπει οι χρήστες 3GS να πάρουν τα ECID hashes για το 3.1.x τώρα, και πρέπει να μείνουν πάνω στο “jailbreak train” σε όλα τα μελλοντικά updates. Για περισσότερες πληροφορίες και τι σημαίνει αυτό, παρακαλούμε να δείτε τα προηγούμενα posts ή να ρωτήσετε στα comments μας.

Για αυτούς που βιάστηκαν και έτρεξαν το blackra1n και τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα με το mobilesubstrate, winterboard, diskaid ή το ifunbox, μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε το PwnageTool και να δημιουργήσετε ένα custom IPSW για να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα. Αυτό επειδή όλες οι jailbroken συσκευές μπορούν να δεχτούν ένα custom IPSW από το PwnageTool. (Όμως αν έχετε χρησιμοποιήσει το blackra1n σε 3G ή 3GS αυτό σημαίνει πως έχετε κάνει update στο 3.1.x firmware της Apple, και το ξεκλείδωμα δεν είναι εφικτό για εσάς τώρα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για ξεκλείδωμα για τα τελευταία basebands, αλλά ο χρόνος που θα χρειαστεί για κάτι τέτοιο δεν είναι ακόμα γνωστός.)

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείται internet tethering σε κάποιον παροχέα που δεν το υποστηρίζει πια, θα το χάσετε πηγαίνοντας στην 3.1.x. Μείνετε πίσω στην 3.0 μέχρι να βγεί κάποιο hack για αυτό!

Παρακάτω διαβάστε το post απο το blog της iPhone dev team:

Here are some details on our latest version of PwnageTool 3.1.4 for Mac OS X which supports the 3.1.2 release of the iPhone software for iPhone 2G/3G/3GS and iPod Touch 1G/2G.

If you’re already jailbroken (by whatever means), you don’t need to mess around with DFU mode at all.  Just create (or get from a friend) your custom IPSW and Option-Restore (Shift-Restore on Windows) to it via iTunes.  Don’t enter DFU mode at all.  Please make sure you are restoring to the custom IPSW, not the stock one from Apple!  For best results, use the latest iTunes (9.0.1) — which includes a nice new application organizer.

This release allows your baseband to remain unlocked at 3.1.2, but it does not unlock a new baseband put there by restoring to official 3.1.x.  It is super important that people who need the unlock to understand they can keep it only by starting at 3.0 (or earlier) and updating solely to custom IPSWs that don’t update the baseband.  For those who have been onboard the “unlock train”, simply install ultrasn0w via Cydia once you’ve restored to your custom IPSW.  Don’t forget to turn off the “3G” setting in Settings->General->Network if you use T-Mobile in the U.S.A.

Note for 3GS users not already jailbroken and stuck at 3.1.x: this version of PwnageTool has a side feature to jailbreak your 3GS.  It uses a simple implementation of the usb control msg hole found by chronicdev, geohot, and our very own gray.  Now that the hole is public and in use, we expect Apple to close it by the next major firmware update. That’s why 3GS users need to get their ECID hashes for 3.1.x now, and need to stay onboard the “jailbreak train” in all future updates.  For more details on what this means, please see our earlier posts or ask in our comments section (moderated by the always helpful @angie and @confucious!).

For the early adopters who ran blackra1n and are having problems with mobilesubstrate, winterboard, diskaid, or ifunbox, you can install a custom .ipsw from PwnageTool to fix these issues.  That’s because all jailbroken devices accept a custom .ipsw created by PwnageTool.  (However, if you ran blackra1n on a 3G or 3GS that means you updated to stock 3.1.x, and the carrier unlock is now out of reach.  We’ll continue to work on a carrier unlock for the latest basebands, but the timeframe for such an unlock is unknowable.)

Note: If you use internet tethering on a carrier that doesn’t officially support it, you’ll lose it by going to 3.1.x.  Stay back at 3.0 until a hack for that is developed.

SUMMARY:

 • The iPhone 3GS is now supported out of the box in PwnageTool 3.1.4 (or if you have upgraded to 3.1.x in iTunes)
 • The iPod 2G is still supported in PwnageTool 3.1.4 but you must already be jailbroken (we’ll update this if there’s a big demand from non-jailbroken ipt2G owners)
 • The iPod touch 3G is NOT supported

DETAILS:

 1. GOLDEN RULE: If you are using a iPhone 3G or iPhone 3G(S) with ultrasn0w and rely on ultrasn0w to obtain cellular service then you should only update your device with an .ipsw that is made with the new PwnageTool. There are no second chances with this. You need to remember that PwnageTool will provide an upgrade path to newer versions of the iPhone software in the future.
 2. Please read all parts of this post before downloading and using these tools.
 3. Read items 1, 2 and 3 again and again.
 4. At the bottom of this post are the bittorrent files for the 3.1.4 capable version of PwnageTool.
 5. PwnageTool will work for the iPhone 3GS
 6. PwnageTool will work for the iPod touch 2G
 7. PwnageTool WILL work for Original iPhone (1st Generation), the iPhone 3G and iPhone 3G(S) and the iPod touch (1st Generation and 2nd Generation) but NOT the iPod touch 3rd generation.
 8. For 3G and 3G(S) users who are Pwned, PwnageTool is your key to updating in the future, just remember to never install an update directly from Apple, always use an .ipsw that has been created with PwnageTool.
 9. There is no Windows version of PwnageTool it is a Mac OS X tool only, we are not developing a Windows version of PwnageTool.

What’s a Baseband?

The ‘baseband’ is the generic nickname given to the internal components of the iPhone that handle the phone calls and Internet access. This ‘baseband’ is a tiny and unique independent computer system that runs inside your iPhone, it is separate to the main system that handles the applications (such as email and google maps) and it talks to the main part of the phone over an internal communications network.

Think of it like a cable modem or other peripheral that is attached to your home PC that needs occasional updates. When a software update is released and presented to you within iTunes the baseband is sometimes updated (to fix bugs or add new features).

The 3.1.2 update for the iPhone 3G and 3GS contains such an update, so running the vanilla updater straight away with iTunes will reprogram and update the baseband.

WHICH DEVICE DO I HAVE?

Read the description to identify your device, once you have correctly identified your device follow the specific instructions for that device as listed below.

SIM Free/SP Unlocked/Factory Unlocked iPhone 3G(S)

This applies if you bought your iPhone 3G(S) for $$$$$$$. This model of iPhone 3G(S) doesn’t have an Service Provider lock (aka factory unlocked) and you are able to put any SIM card into the phone and get service. Your phone is already unlocked so you do not need to worry about baseband updates, you can use PwnageTool to create an ipsw and then use this to update and jailbreak your phone.

SIM Free/SP Unlocked/Factory Unlocked iPhone 3G

This applies if you bought your iPhone 3G for $$$$$$$. This model of iPhone 3G doesn’t have an Service Provider lock (aka factory unlocked) and you are able to put any SIM card into the phone and get service. Your phone is already unlocked so you do not need to worry about baseband updates,  you can use PwnageTool to create a 3.1.ipsw and then use this to with iTunes to upgrade and jailbreak your phone.

iPhone 3G

Use PwnageTool to do the magic and then restore with iTunes using your newly created .ipsw

iPhone 3G(S)

Use PwnageTool to do the magic and then restore with iTunes using your newly created .ipsw

iPhone 2G (1st Generation)

Use PwnageTool to do the magic and then restore with iTunes using your newly created .ipsw ‘nuff said, you don’t need to worry about anything, the baseband will be unlocked, the phone jailbroken.

iPod Touch 1G (Original iPod Touch)

Use PwnageTool to create a firmware image and restore with that .ipsw using iTunes.

iPod Touch 2G

Use PwnageTool to create a firmware image and restore with that .ipsw to your already jailbroken device using iTunes.

iPod Touch 3G

At this time PwnageTool does not support this device.

Official Bittorrent Releases –

 • PwnageTool 3.14 Torrent
 • PwnageTool_3.1.4.dmg.5122330.TPB.torrent
 • SHA1(PwnageTool_3.1.4.dmg.5122330.TPB.torrent)= d9d44258ade35623ec71e83520943b6f4baa568a

Unofficial Mirrors

The following links are unofficial download mirrors, you download these at your own risk, we accept no responsibility if your computer explodes or if it becomes part of a NASA attacking botnet or even worse if your hands fall off mid-way during the use of these files. We do not check these links or archives and we accept no responsibility with regard to the validity of the files, or with other content these links provide or with the content that is on the linked site.  Always check the published SHA1 sums. We would prefer that you downloaded the official bittorrent release that is linked above, but you are welcome to try these if you really must. Mirror owners should email direct links only to blog@iphone-dev.org , please don’t place mirrors in the comments as they will be deleted.