Σύμφωνα με τον ZodTTD μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια PlayStation στο iPhone 3GS μας!

Το μόνο που χρειάζεται είναι να χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν το Disk Aid ή το phoneView για να περάσουμε με drag n drop τα απαραίτητα στο iPhone 3GS μας… αυτό φυσικά θα το κάνει για κάποιους συγκεκριμένους και όχι για όλους ακόμα τουλάχιστον… αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε το Jailbreak του iPhone 3GS και σίγουρα τότε θα μπορούμε όλοι μας να το περάσουμε!

16573

ZodTTD has got psx4iphone a Sony Playstation Emulator running speedily on the iPhone 3GS and is distributing a limited amount of copies.

So how would you like to run psx4iphone on your 3GS right now, even without a jailbreak? Well you can! I can make a build for a limited number of people. In order to run this build you will need a tool like DiskAid for PC & Mac to place games & bios, that you must supply yourself, in a publicly writable directory. It’s simple drag & drop.

Zod has asked those interested to send $10 plus your 40 character device id to zodttd@zodttd.com.

Some videos of psx4iphone will be posted soon.