Απο το site της iPhone dev team

redsn0w in june
Read the whole post in full before attempting anything!

Το redsn0w είναι ένα εύκολο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πλατφόρμες και για όλες τις συσκευές (αλλά όχι το iPhone 3GS). Υπάρχει για Mac και για Windows (αλλά υπάρχουν μερικά προβλήματα αν χρησιμοποιείται το redsn0w με PPC μηχάνημα, καλύτερα να χρησιμοποιείται intel mac μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα.

REDSN0W PROVIDES SIMILAR FUNCTIONALITY TO QUICKPWN.

If you want to build custom firmware files with more flexibility it is suggested that you use ‘PwnageTool’ on Mac OS X.

1) GOLDEN RULE: If you are using a 3G iPhone with yellowsn0w and rely on yellowsn0w to obtain cellular service, then you should NOT use redsn0w right now. Ultrasn0w (the 3G carrier unlock) is not included with this release and therefore your baseband will be locked and unable to use an operator other than the official one it was bought for. UltraSn0w will be released via APT (cydia and icy) soon. If you have an original iPhone (1st generation) then 3.0 carrier unlock works with this redsn0w release.
2) Yellowsn0w in its current form will NOT work with the baseband version that is present in the 3.0 update, you will need Ultrasn0w, which will be released sometime soon, Ultrasn0w will work with all iPhone 3G models (but not 3GS), even ones that were previously unlockable, Ultrasn0w (when available) will be released via APT (this means you will be able to get it via Cydia or Icy).
3) Please read all parts of this post before downloading and using these tools.
4) Read items 1, 2 and 3 again and again.
5) At the bottom of this post are the bittorrent files for the latest version of redsn0w.
6) This app is suitable for the recent 3.0 release
7) redsn0w will NOT work for the iPhone 3GS.
redsn0w WILL work for Original iPhone (1st Generation), Original iPod touch, iPod touch 2G and the iPhone 3G (not the iPhone 3GS).
8) To use redsn0w simply upgrade the device in iTunes to firmware version 3.0 and run redsn0w to activate and jailbreak the device (and if you are using an original iPhone 2G, it will unlock it too!)

SHA1 SUMS

SHA1(redsn0w-mac_0.7.zip)= 284639d37fd6675056814b6c8a5b0583ad91c370
SHA1(redsn0w-win_0.7.zip)= dbe5052359ae96c17b7821e67b54364e4a1beb01
Official Bittorrent Releases –

Mac OS X torrent
Windows torrent

Unofficial Mirrors

The following links are unofficial download mirrors, you download these at your own risk, we accept no responsibility if your computer explodes or if it becomes part of a NASA attacking botnet or even worse if your hands fall off mid-way during the use of these files. We do not check these links or archives and we accept no responsibility with regard to the validity of the files, or with other content these links provide or with the content that is on the linked site. Always check the published SHA1 sums. We would prefer that you downloaded the official bittorrent release that is linked above, but you are welcome to try these if you really must. Mirror owners should email direct links only to blog@iphone-dev.org , please don’t place mirrors in the comments as they will be deleted.

Mac

http://download.server-land.com/redsn0w/redsn0w-mac_0.7.zip
http://therepository.binarytide.com/redsn0w/redsn0w-mac_0.7.zip
http://www.bielsipod.de/Daten/redsn0w-mac_0.7.zip
http://necoda.com/redsn0w-mac_0.7.zip
http://g.appleguru.org/redsn0w-mac_0.7.zip
http://download.desteini.com/mac/redsn0w-mac_0.7.zip
http://schaffnerd.com/redsn0w/redsn0w-mac_0.7.zip
http://piratx.com/redsn0w/redsn0w-mac_0.7.zip

Windows

http://www.chemicalwebs.com/redsn0w/redsn0w-win_0.7.1.zip
http://g.appleguru.org/redsn0w-win_0.7.1.zip
http://iphone.h4ck.org.il/redsn0w-win_0.7.1.zip
http://piratx.com/redsn0w/redsn0w-win_0.7.1.zip