Φαίνεται πως οι φήμες για TomTom στο iPhone υπάρχουν ακόμα, και αυτή η φωτογραφία τις ζωντανεύει όλο και περισσότερο!

That’s the story being floated over at GPSReview, who know a lot more about the Amsterdam GPS marketplace than we do. They say that TomTom’s the likely hire behind this ad:

picture-37

If they are just now hiring an iPhone developer we are going to venture a guess that it won’t be ready for the 3.0 launch in June. But we like the competition!