Μετά από αρκετό καιρό η Ripdev έβγαλε το InstallerApp και για τα windows. Τώρα μπορούν και οι windows χρήστες να χρησιμοποιήσουν την καταπληκτική αυτή εφαρμογή για τα iPhone και iPod touch τους.

iapp_win

It took much longer than we have anticipated, but the Microsoft Windows version of InstallerApp is finally out. It works on anything from XP to Seven, and requires an installed iTunes. Otherwise, give it a go. License purchased ties to the devices, not the app itself, so it doesn’t matter which platform you use – the activation codes will work regardless.

picture-3

Download. Try. Buy ($7). Or Trash if you don’t like it ;)or most of the world’s best operating system:) So we have got here that: