Μια καινούρια ιδέα για τα Push notifications

Έχουμε ήδη μιλήσει σχετικά για το γεγονός ότι το iPhone χρειάζεται ένα καινούριο σύστημα για τα push notifications και ο David Walker δημιούργησε το δικό του mockup για να μας δείξει την ιδέα του.

Το ήδη υπάρχον σύστημα για τα notifications, μας δίνει μόνο ένα μήνυμα για την κάθε εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν λάβουμε δύο notifications για το Facebook ενώ δεν κοιτάμε στην οθόνη του iPhone μας, στην οθόνη θα εμφανιστεί μόνο το τελευταίο.

Ένας καλός τρόπος για να μην χάνουμε κανένα notifcation θα ήταν η ενσωμάτωση ενός μετρητή στην status bar του τηλεφώνου, η οποία θα εμφανίζει μια λίστα με notifcations κάτω από την Αναζήτηση του Spotlight.

[ Cult Of Mrvvvvac ]