Μετά από δύο μήνες η Apple αφαίρεσε το VLC από το App Store. Διάφοροι developers απαίτησαν την αφαίρεση του γιατί δεν ήταν σύμφωνο με τους όρους που έχει η  Apple για τις εφαρμογές στο App Store.

Το πρόβλημα που υπάρχει είναι μεταξύ της άδειας open source GNU και των όρων του App Store, το οποίο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών τέτοιου είδους.

Ο βασικός developer, Remi Denis-Courmon αναφέρει στο Planet Blog Video LAN μερικές δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι δεν θα δούμε την εφαρμογή εύκολα ξανά στο App Store:

Τελικά το VLC Media Player αφαιρέθηκε από το App Store, το πρόβλημα βρέθηκε μεταξύ της Apple και της GNU άδειας και είναι αρκετά δύσκολο να λυθεί.

[ iSpazio ]