Το Beejive μπορεί να θεωρηθεί μια από τις καλύτερες εφαρμογές που κυκλοφορούν στο App Store για άμεσα μηνύματα (IM) και αναβαθμίστηκε πρόσφατα στην έκδοση 4.0.2.

iPhone Screenshot 1iPhone Screenshot 2iPhone Screenshot 3

[app 291720439]

Αλλαγές

  • Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και αρχεία ενώ η εφαρμογή βρίσκεται στο background
  • Ένδειξη κατάστασης μηνύματος στην αποστολή μηνύματος
  • Αναβαθμίστηκαν τα VoiceNotes με υποστήριξη για Bluetooth. Επίσης αναβαθμίστηκε για να χρησιμοποιεί αρχεία wav για καλύτερη απόδοση σε άλλες πλατφόρμες
  • Διάφορες αλλαγές στο γραφικό περιβάλλον
  • Αφαίρεση της υποστήριξης για ICQ

Απαιτήσεις

  • iPhone, iPad, iPod touch
  • iOS 4.0 ή νεότερο