Το iPad αποκτά διακόπτη Mute

Με την έκδοση iOS 4.2 δεν υπάρχει πια ο διακόπτης του iPad για το κλείδωμα προσανατολισμού αντιθέτως γίνεται διακόπτης για να γίνετε αθόρυβο το iPad και μπορούμε να το διαπιστώσουμε και βλέπωντας την παρακάτω φωτογραφία.

Αριστερά το iPad με iOS 4.2 και δεξιά με iOS 3.x