Το Gun Club 2 – Best in virtual weaponry της The Binary Mill είναι διαθέσιμο  στο freeappaday. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο η καλύτερη εφαρμογή για εικονικό οπλισμό τώρα είναι διαθέσιμη δωρεάν!