Το παιχνίδι Hired Gun της Triniti Interactive Limited είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω του freeappaday. Αποδέξου τις αποστολές και καθάρισε τηνπόλη από τους επικύνδινους που υπάρχουν εκεί έξω.