Το Disable Voice Control είναι ένα καινούριο δωρελαν tweak που εμφανίστηκε πρόσφατα στο Cydia και σας επιτρέπει να απενεργοποιήσει το Voice Control στις συσκευές που το υποστηρίζουν (iPhone 3G, iPhone iPhone 3GS και το iPhone 4.