Το QuickOffice κυκλοφόρησε

quickoffice_iphone_bannerjpg

Το QuickOffice κυκλοφόρησε σήμερα στο AppStore!

Το QuickOffice είναι το καλύτερο mobile Office εργαλείο για όλους εν κινήσει. Δείτε την εμπειρία του Word, Excel και άλλον Office εφαρμογών στην πιο εύκολη mobile τους χρήση. Επεξεργαστείτε τα αρχεία σας με άνεση το QuickOffice δίνει 100% ακεραιότητα στην χρήση του και είναι εγγυημένο από την microsoft.

Το QuickOffice είναι μια σουίτα εφαρμογών που περιέχει τρείς εφαρμογές σε σύνολο:

Quickword® (Advanced Word Document Processing)
Edit & Create MS-WORD Files
Intuitively Cut/Copy/Paste text anywhere, including to another doc
Easy to use, fast, accurate Double/Triple Tap for word/paragraph selection
High-fidelity rendering for optimized mobile viewing
Wrap text at any zoom level and eliminate repetitive left/right scrolling
Enhanced Magnifier to accurately place cursor with ease
Extensive text formatting; Bold, Italics, Font Sizes, Font Styles
Simple to Undo/Redo text changes
Familiar Flick-scrolling and Two-finger Zoom
Confidently edit with Auto-Save & Auto-Restore
Quickly edit Bulleted/Numbered lists
Edit with wider Landscape keyboard
Supports documents containing double-byte text (Chinese, Korean & Japanese)
Images scale to fit screen for better viewing
Open complex docs without compromising performance or stability
File Support: .DOC (97-2003 Editing), .DOCX (2007 Viewing), .TXT

Quicksheet® (Advanced Excel Spreadsheet Editor)
Edit & Create MS-EXCEL spreadsheets
Professional-Grade Calculation Engine
Supports advanced Excel features; Implicit Intersection, Array Formulas, Named Ranges
Simply Tap, Hold & Slide your finger to increase/decrease Column Width/Row Height
Extensive formatting; Bold, Italic, Cell Background, Font Color, Accounting, Currency, Decimals, Currency Symbols
Double Tap on a cell and drag your finger diagonally to Select a Range
Easily change Inputs and Recalculate
Confidently edit with Auto-Save & Auto-Restore
Switch easily between Sheets in a Workbook
Insert new Rows/Columns
File Support: .XLS (97-2003 Editing), .XLSX (2007 Viewing)

Quickoffice® Files (Remote Access, Email, WiFi & File Management)
Remotely Access your MobileMe® iDisk® account (separate account required)
View & Email almost every common file type directly from your iPhone
Easily Transfer files from your Macintosh or PC via WiFi
Create New Folders on your iDisk account or device to manage digital content
Save files to your device for offline viewing
Easily Organize, Rename, and Move files on your device
Passcode protection to keep your content safe
Mount device as a wireless drive via WiFi (FREE update available soon)

immagine-23-160x240 immagine-32-160x240 immagine-42-160x240