Ο συνιδριτής της Siri, Dag Kittlaus αποκαλύπτει την Viv, την νέα πλατφόρμα προσωπικού βοηθού με τεχνιτή νοημοσύνη.