Ακόμα μία διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού από την Apple για το iPhone 5. Η πρώτη που είδαμε ήταν αυτή για την φωτογραφική.

“Every day, more people enjoy their music on the iPhone than any other phone.”