Η εφαρμογή Greek Beach είναι ένας οδηγός για όλες τις Ελληνικές παραλίες και το Camping στην Ελλάδα.

[appscreens 451106170]
[app 451106170]

Το Greek Beach είναι ο πιο ακριβής οδηγός για τις παραλίες και τα camping στην Ελλάδα. Η εφαρμογή λαμβάνει δεδομένα από το internet. Τα δεδομένα αυτά ανανεώνονται συνεχώς ώστε να είναι όσο πιο αξιόπιστα και ακριβή. Μπορείτε να ψηφίσετε για κάποια παραλία ή camping έτσι ώστε να αυξήσετε ή να μειώσετε την βαθμολογία της. Τέλος έχετε ακόμα και την δυνατότητα να γράψετε πληροφορίες και σημειώσεις για κάποια παραλία ή camping.

Διαθέσιμες περιοχές (πάνω από 1300 παραλίες)

  1. Αιγαίο
  2. Αττική
  3. Ιόνιο
  4. Κρήτη
  5. Εύβοια