Ακόμα μία εφαρμογή την οποία μπορούμε να βρούμε στο AppStore για να μας οδηγήσει στις καλύτερες παραλίες της Ελλάδας.

[appscreens 382817717]

[app 382817717]

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό για τις παραλίες και βρείτε μέσα από αυτόν τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Μέσα στον οδηγό θα δούμε ένα σύνολο από 330 παραλίες, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια και την τοποθεσία μας.

Δείτε πληροφορίες και τοποθεσίες στο χάρτη σχετικά με περίφημες ή κρυμμένες παραλίες και υποστηρίξτε αυτές που σας αρέσουν με την ψήφο σας.

Η εφαρμογή είναι στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Beaches GR | AppStore – forum