Το Brightness Media Controller είναι ένα νέο tweak διαθέσιμο στο Cydia το οποίο προσθέτει ένα slider στην LockScreen κάτω από τα κουμπιά ελέγχου μουσικής.


Για να ενεργοποιήσουμε το tweak πρέπει να πατήσουμε δύο φορές το Home Button ενώ είμαστε στην LockScreen. Εκτός από τα iPod controls θα εμφανιστεί και ένα slider πάνω από το Slide to unlock για να ρυθμίσουμε την φωτεινότητα.

[ iSpazio]