Το CNET έκανε μερικές μετρήσεις στην Javascript του καινούριου iPad το οποίο τρέχει την έκδοση iOS 4.3 και έκαναν μερικές συγκρίσεις με κάποιες iOS και Android συσκευές.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά, το iPhone 4 και το iPad ενώ με την iOS 4.2 ήταν πιο κάτω από τις Android συσκευές, με την καινούρια έκδοση iOS 4.3 και του webkit 2 μειώνουν τον χρόνο του rendering αρκετά. Όπως μπορούμε να δούμε και στο γράφημα το iPad 2 που μέχρι στιγμής έχει τον πιο δυνατό επεξεργαστή είναι πολύ πιο γρήγορο από το iPad 1ης γενιάς που τρέχει iOS 4.3 beta.

Η μεγάλη διαφορά όμως, είναι μεταξύ του iPhone 4 με iOS 4.2 και με iOS 4.3 beta, που όπως μπορούμε να δούμε και στο παραπάνω γράφημα είναι τεράστια.

[MacStories]