Μέσα από το twitter ο Veeence ανακοίνωσε ότι η καινούρια έκδοση του GreenPois0n είναι 98% έτοιμη.

Για την ολοκλήρωση της καινούριας του έκδοση θα πρέπει να γίνουν μερικές αλλαγές έτσι ώστε να διορθωθούν και τα τελευταία bugs, ειδικά αυτά με τα καινούρια animated boot logos. Μέσα από ένα δεύτερο tweet ο Veeence επαληθεύει ότι το καινούριο exploit υποστηρίζει τα animated boot logos.

Στο δεύτερο tweet του  ο Veeence αναφέρει επίσης ότι η καινούρια έκδοση 4.2/4.3 του kernel επιτρέπει αυτά τα animated boot logos.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=T3NYPVT13xw&feature=player_embedded [/youtube]

[ iSpazio ]