Πολλοί από εμάς θα θέλανε η επόμενη γενιά iPad να έχει κάμερα μπροστά και πίσω, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε FaceTime χωρίς κάποιο hack, αλλά για τους ανυπόμονους τα παιδιά στο 9to5Mac δημιούργησαν αυτό τον οδηγό, ο οποίος θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το FaceTime στο iPad! Φυσικά εφόσον δεν υπάρχει καθόλου κάμερα στην συσκευή μπορείτε μόνο να δείτε το άλλο άτομο αλλά σίγουρα ο ήχος θα δουλεύει χωρίς κανένα πρόβλημα.

Προσοχή! Αυτός είναι ένας οδηγός που δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα, δημιουργήθηκε από το 9to5Mac και δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε software πρόβλημα δημιουργήσετε στο iPad σας, φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια αν κολλήσετε κάπου.

Απαιτήσεις

  • Conference.framework
  • IMCore.framework
  • MobilePhone.app
  • ConferenceRegistrationSettings.bundle
  • AVFoundation.framework
  • Celestial.framework
  • φάκελος UISounds
  • iPad 4.2.1 Jailbroken (με Jailbreak tethered και untethered)

Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στα αρχεία συστήματος του iPhone 4 ή του iPod touch 4G πρέπει να είναι jailbroken για να μπορέσετε να πάρετε τα αρχεία.

Οδηγίες

1 Πλοηγηθείτε με SSH στο /System/Library/PrivateFrameworks/

2 Αλλάξτε το όνομα του Conference.framework σε ConferenceiPad.framework και το IMCore.framework σε IMCoreiPad.framework

3 Κάντε Upload τα αρχεία Conference.framework και IMCore.framework από το iPhone 4 ή το iPod touch 4G μέσα στο /System/Library/PrivateFrameworks/ του iPad

4 Πηγαίνετε στο System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/K48AP.plist και κατεβάστε το αρχείο για να το επεξεργαστείτε (καλό είναι να κρατήσετε ένα αντίγραφο του για backup)

5 Ανοίξτε το αρχείο και προσθέστε την γραμμή

<key> venice </ key> <true/>

κάτω από την array “Capabilities” και μετά αντιγράψτε στο SpringBoard.app του iPad το αρχείο .plist και αλλάξτε το ήδη υπάρχον

6 Κάντε Upload το ConferenceRegistrationSettings.bundle από το iPhone 4 στο /System/Library/PreferenceBundles/

7 Πλοηγηθείτε στο /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/K48 και μετονομάστε το AVCaptureSession.plist σε AVCaptureSession.bak2

8 Κάντε Upload το AVCaptureSession.plist που βρίσκετε στο /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/N81 στο  iPhone 4 ή στο /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/N90 στο iPod touch 4G

9 Πλοηγηθείτε στο /System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework/K48 / και αλλάξτε το όνομα του AVCapture.plist σε AVCapture.bak2

10 Κάντε Upload το AVCapture.plist από το the iPod Touch 4 /System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework/N81/ ή /System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework/N90/ απο το iPhone 4

11 Για να δουλεύει ο ήχος πλοηγηθείτε στο /System/Library/Audio/UISounds/ και βάλτε το vc~ended.caf, vc~invitation-accepted.caf, και vc~ringing.caf από iPhone 4 μέσα στο UISounds του iPad.

12 Πλοηγηθείτε στο /Applications/Preferences.app/ και τραβήξτε το Settings.plist

13 Αφαιρέστε το requieredCapabilites key από το νούμερο 26 στην λίστα, αποθηκεύστε, μετά αντικαταστήστε την έκδοση του iPad με αυτή που τροποποιήσαμε

14 Επεξεργαστείτε το info.plist από την εφαρμογή MobilePhone.app που βρίσκετε στην συσκευή iPhone 4. Αλλάξτε τα CFBundleDisplayName~ipod σε CFBundleDisplayName~ipad, CFBundleIconFiles~ipod σε CFBundleIconFiles~ipad, CFBundleURLTypes~ipod σε CFBundleURLTypes~ipad, UILaunchImageFile~ipod σε UILaunchImageFile~ipad, και προσθέστε το 2 στο UIDeivceFamily array (για βοήθεια σχετικά με το 2 κοιτάξτε εδώ http://www.funkyspacemonkey.com/apps-ipad-compatible)

15 Αντικαταστήστε το υπάρχουν ~ipod.png με αυτό το αρχείο.

16 Πλοηγηθείτε στο /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUI.Framework/ και μετονομάστε το bottombarknobgreen.png σε bottombarknobgreenT.png

17 Κάντε επανεκκίνηση και παίξτε με το FaceTime.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wqr7a0ekmS8&feature=player_embedded[/youtube]

Σημείωση: Τον οδηγό δεν τον έχουμε δοκιμάσει αλλά θα το κάνουμε σύντομα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πιο απλές οδηγίες αν αυτό είναι δυνατό.